Om FiDU

Baggrund
Forskning i Dialogisk Undervisning (FiDU) er et forskningsnetværk dannet ud fra et ønske om at undersøge og forske i dialogiske aspekter af undervisning. Det gælder både forskellige dialogiske former for undervisning og læring, såvel som forskellige dialogiske måder at deltage på, udvikle nye forståelser og dannes igennem undervisning. Samtidig kan dialogisk undervisning foregå i mange forskellige domæner gennem en bred vifte af medier og modaliteter, der både kan skabe nye muligheder såvel som udfordringer for at fremme dialog. Der er således behov for videre udforskning af, hvordan dialogisk undervisning udfolder sig gennem konkrete konfigurationer af tid, rum og deltagere, der kan belyses ud fra forskellige videnskabelige perspektiver.

Formål
Hovedformålet med FiDU er at undersøge forskningsperspektiver og fremme samarbejde mellem forskere i Danmark, der arbejder med afsæt i forskning i dialogisk undervisning på tværs forskellige former for uddannelse og undervisning. Netværket søger at fremme forskning gennem møder og udveksling af idéer og viden om dialogisk undervisning ved at trække på en række forskellige videnskabelige felter som f.eks. didaktik (både almen didaktik og fagdidaktik), sprogvidenskab, psykologi, filosofi, idehistorie, sociologi, æstetik og læringsteknologi. Målet er således at fremme forskning i dialogisk undervisning gennem åbne diskussioner, tværdisciplinært samarbejde og udbredelse af medlemmernes arbejde.

Aktiviteter
Hovedaktiviteterne i FiDU består i at:

  • Bringe forskere sammen ved to årlige forskningsseminarer for at præsentere og diskutere forskning i dialogisk undervisning
  • Udarbejde og udbrede publikationer om forskning i dialogisk undervisning

Medlemmer
FiDU er et åbent og gratis netværk for alle, der forsker i eller arbejder med forskning i relation til dialogisk undervisning.

Koordinering
Forskningsnetværket koordineres i samarbejde mellem

  • Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet
  • Tina Høegh, Syddansk Universitet
  • Ove Christensen, Professionshøjskolen Absalon
  • Marie Neergaard, Professionshøjskolen Absalon